O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 21. listopadu 2002 zapsána jako "Obecní knihovna ve Vysoké Peci" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 2436/2002.